Welkom bij Praktijk bij Maaike!

Bij Praktijk bij Maaike kunt u terecht voor kindercoaching, leerondersteuning, workshops en trainingen. In diverse vormen biedt Praktijk bij Maaike ondersteuning aan het kind en de ouders op sociaal-emotioneel gebied.

Samen gaan we een eindje op pad. Een reis vol verwondering en ontdekkingen. We gaan op zoek naar talenten, kwaliteiten en geluk. Je leert jezelf en jouw mogelijkheden kennen en vertrouwen op je gevoel. We bouwen op een creatieve, ontspannen en gezellige manier aan rust en zelfvertrouwen. Zo maken we een positieve verbinding met het gehele gezin.

Jij mag jij zijn, gewoon zoals je bent. Jij in jouw kracht.

Kindercoaching

Kindercoaching bij Praktijk bij Maaike is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfbeeld van het kind.

In het coachtraject leert het kind zichzelf kennen, met zijn eigenheid, talenten en kwaliteiten.

Tijdens de sessies maken we gebruik van systemische, creatieve en fysieke werkvormen en beeldende materialen.

Meer over kindercoaching >

Leerondersteuning

Sommige kinderen hebben een extra zetje in de rug nodig om mee te kunnen op school. Praktijk bij Maaike biedt kinderen in de basisschoolleeftijd leerondersteuning voor o.a. lezen, taal en rekenen.

Tijdens de leerondersteuning oefenen we strategieen en leerinhoud op verschillende manieren.

Meer over leerondersteuning >

Training en workshops

Praktijk bij Maaike verzorgt diverse trainingen en workshops voor kinderen en/of ouders. U kunt bij ons terecht voor:

  • 'Ik ben 9', een workshop rondom de negenjaarsfase van het kind,

  • Theemomentjes, een me-time momentje rondom een thema,

  • de Kragttraining, een weerbaarheidstraining voor kinderen van 6 t/m12 jaar.

Meer over training en workshops >