Leerondersteuning

Gaat het met je kind niet zo lekker op school? Kan hij moeilijk meekomen met het niveau van de klas? Is leren lezen moeilijk, verwisseld je kind letters? Is rekenen lastig, telt hij op zijn vingers of kan hij de tafels niet onthouden? Is huiswerk maken of het plannen ervan een dingetje? Weet je kind niet hoe hij het leren kan aanpakken? Kan je kind zich slecht concentreren of komt hij elke dag thuis met een 'vol' hoofd?

Praktijk bij Maaike geeft leerondersteuning aan kinderen van de basisschool. Samen gaan we op zoek naar slimme en helpende strategieën. We oefenen de lesstof op veel verschillende manieren. Zo wordt het zinnetje "Ik kan niet ..." veranderd in "Ik kan het!". Het kind krijgt zijn zelfvertrouwen weer terug.

Ik geef uw kind een steuntje in de rug.

Werkwijze

De eerste afspraak is een intake-gesprek. In dit gesprek bespreken ouders, kind en begeleider de doelen en te behalen resultaten. Dan volgt wekelijks de inhoudelijk leerondersteuning aan het kind. Belangrijk is daarbij de samenwerking en het overleg tussen ouders, leerkacht, begeleider en het kind.

Een sessie met het kind duurt 45 minuten. De overige 15 minuten gebruikt de begeleider voor overdracht, overleg en voorbereiding.

Waar?

Onder schooltijd bij het kind op school of bij Praktijk bij Maaike.


Is een observatie in de klas en/of verslaglegging nodig? Dat kan. Ook een gesprek op school en/of met u als ouders is geen probleem.

Prijs?

Leerondersteuning per sessie: €50,- , vrijgesteld van BTW.

Observatie, verslaglegging of oudergesprek: €65,- per uur, of een gedeelte hiervan, inclusief 21% BTW.