Werkwijze kindercoaching

Gun jij je kind dat hij ...

in zijn kracht staat?

zijn kwaliteiten en talenten kent?

puur zichzelf mag en kan zijn?

zelfvertrouwen en eigenwaarde heeft?

voor zichzelf opkomt?

zijn eigen keuzes maakt?

en dromen waar mag maken?


Het eerste gesprek is een telefonisch kennismakingsgesprek. Het is een orienterend gesprek van ongeveer 15 minuten. We maken kennis met elkaar en je licht de hulpvraag toe. Ook als je vragen hebt over het coachingstraject en of ik iets voor jou kan betekenen bespreken we. Hebben we beiden een goed gevoel, dan plannen we een intakegesprek in. Ik stuur je een intakevragenlijst per e-mail, zodat je je thuis kunt voorbereiden op het intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op de hulpvraag van jou of het kind. Is de hulpvraag voor het kind, dan is het intakegesprek met de ouders. Afhankelijk van de vraag en leeftijd kan het kind op een geven moment deelnemen aan het intakegesprek. De vragen uit de vragenlijst zijn leidraad van het gesprek. We bepalen de doelen en resultaten voor het coachtraject om zo contreet mogelijk van start te kunnen. Ook vertel ik iets over de inhoud en begeleiding van dit specifieke coachtraject. Het intakegesprek duurt ongeveer een uur.

In een aantal coachsessies gaan we op ontdekkingsreis. Samen gaan we een eindje op weg en coach ik jou of het kind rondom de hulpvraag. De eerste coachsessie staat in het teken van kennis maken en verbinden. Dit is voorwaarde om je veilig te voelen en samen op weg te kunnen. Elk kind, elke coachvraag, sessie en ook elk traject is anders. Door te luisteren en te kijken sluit ik aan bij de kwaliteiten en interesses van het kind. De werkvormen, technieken en materialen stem ik daarna ook af op de belevingswereld van het kind. Gemiddeld zijn ongeveer 6 coachsessies van een uur nodig voor het coachtraject. Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van het kind, komt het kind alleen of samen met de ouder(s). In sommige gevallen is het fijn als ook een aparte coachsessie met de ouder(s) plaats vindt.

Het coachtraject sluiten we af met een feestelijke tintje. In de laatste coachsessie vieren we de resultaten en kijken terug op de behaalde leerdoelen. Is het kind alleen bij de coachsessies geweest? Dan is het erg leuk als de ouders deze laatste sessie (gedeeltelijk) aanwezig zijn, zodat hij kan laten zien wat hij gedaan heeft.


Bij Praktijk bij Maaike kun je terecht voor coaching rondom de volgende thema's:

Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen - Zelfbeeld - Concentratie - 'Vol' hoofd hebben - Ontspanning - Rust - Faalangst - Verdriet bij scheiding, rouw en verlies - Omgaan met andere kinderen - Omgaan met emoties - Hooggevoeligheid - Leerondersteuning - Negenjaarsfase van een kind - Breinvriendelijk leren

Aanmelden

Neem contact met mij op via de mail, het contactformulier of de telefoon om je aan te melden voor een coachtraject. Dan plannen we samen de eerste afspraak in. Ook hoor ik het graag als je nog vragen hebt.


Waar?

Praktijk bij Maaike

Schimminck 7 | 5301 KR Zaltbommel

Ook andere locaties, zoals op school, zijn bespreekbaar.


Prijs

Coachsessie: €65,- per uur.

De tarieven zijn inclusief overleg, voorbereiding, materiaal, iets te drinken en 21% BTW. Reiskosten vanaf 10 km vanuit Zaltbommel zijn €0,19 per kilometer.


Maatwerk

Elke kind en elke volwassene is anders en zo ook elk coachtraject. Na het intakegesprek kan ik ook een prijs op maat samenstelllen. Vraag naar de mogelijkheden.

Vergoeding

In sommige gevallen vergoeden zorgverzekeraars de kosten voor coaching in het aanvullend pakket. Vraag het daarom na bij uw zorgverzekering.


Binnen de huidige wetgeving kan coaching als activerende begeleiding worden betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Soms worden de kosten voor coaching, in overleg met de basisschool, vanuit een 'arrangement' vergoed. De grootte en inhoud van het arrangement wordt bepaald door de manager samenwerkingsverband waarin de school participeert.